MOTİVASYON İÇİN NELERE İHTİYACIM VAR?

Motivasyon kelimesi, Latince “movere” kelimesinden geliyor. Movere, hareket (motion) ve duygu (emotion) anlamlarını içine alır. Böylece ortaya, “harekete geçmek için istek duymak” anlamına gelen motivasyon kavramı çıkmıştır. Bu isteğin kaynağı içten veya dıştan gelebilir. Motivasyon için nelere ihtiyaç duyarız? Memnuniyet düzeyi, kişinin bir ilişki içinde aldığı ve verdiği arasında kurduğu dengeye göre şekillenir. Kişi, kendine göre aldığı ve verdiğini bir adalet terazisine oturtur ve bir karara varır. Bu terazi sübjektiftir ve insan, fıtratı gereği kendisini hep “alacaklı” görür. Bunun sonucunda da daima talepkardır. Bir kurumda memnuniyeti ve bağlılığı artıran faktörler şunlardır: •Ücret •Statü •Çalışma koşulları (iş saatlerinin esnekliği, fiziki koşulların elverişliliği vb.) •Kurum iklimi (arkadaşlık, uyumlu ilişkiler) •Kişi üzerinde uygulanan denetim koşulları •İş güvenliği (sağlığı geliştirici koşullar) •İş güvencesi Motivasyon Nelerden Oluşuyor? Bir insanın iş ortamında motive olabilmesi için gerekli olan koşullar, önceki bölümde sıralananlardan farklıdır. Bir kurumda çalışanları motive eden faktörler genel olarak şunlardır: •Öğrenme ve gelişme imkanı •Başarı duygusu yaşamak •Kendini değerli hissetmek •Yaptığı işi ve katkısını anlamlı bulmak (büyük resim içindeki yerini bilmek) •Yaptığı iş üzerinde kontrol sahibi olmak (sorumluluk) Motivasyonu dış koşullara ve ödüle bağlamak ancak kısa süreli çözüm sunar. Motivasyonu Nasıl Sağlarız?: